Immigrációs szolgáltatások

A költöztetési ágazatban eltöltött sokéves munkánk során azt tapasztaltuk, hogy Ügyfeleink nem mindig vannak tisztában azzal, hogy a külföldi munkavállaló legális tartózkodása és munkavégzése a helyi adminisztratív követelmények teljesítésével kezdődik, mind az EU-s, mind az EU-n kívüli állampolgárok számára. Ha Ön egy HR csapat tagja és egy vagy több külföldi állampolgár felvételét intézi, vagy maga a külföldi munkavállaló, immigrációs szolgáltatásunk gondoskodik a munkavállalás mielőbbi megkezdéséről.

Remode Relocation Kft. immigration services
Remode Relocation Kft. immigration services image

Szolgáltatásunk akkor kezdődik, amikor az Ügyfél tájékoztatja a Remode csapatát egy új munkavállaló alkalmazásáról. Miután kitöltötte a bevándorlási kérdőíveket a relokációs folyamatban részt vevő összes féltől, a Remode tanácsot ad a bevándorlási formaságok megfelelő lépéseivel kapcsolatban

\

A Remode minden ügy elején elküldi jóváhagyásra a várható díjakat. A díjak jóváhagyását követően a Remode teljes körű útmutatást ad a szükséges dokumentumokról, azok elkészítésének módjáról és a kapcsolódó idővonalról.

C

A Remode e mellett segítséget nyújt a benyújtott dokumentumok ellenőrzésében, a kérelmek elkészítésében, a dokumentumok átadásában és a kiadott engedélyek átvételében.

C
Amint a Remode megkapja a szükséges információkat a helyi illetve a kiküldő cég HR osztályától, a Remode meghatalmazásokat és kérelmeket küld aláírásra. A Remode az összes vonatkozó jelentkezési űrlap kitöltésében segítséget nyújt, hogy biztosítsa a zökkenőmentes, problémamentes folyamatot.
C

A Remode benyújtja a kérelmeket az igazoló dokumentumokkal együtt, és tájékoztatja a munkavállalót és / vagy családtagjait a jövőbeni időpontokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Ügyfelet elkísérjék az időpontokra.

A szükséges engedély(ek) beszerzését követően nyomon követi azok postázását, amíg az Ügyfélhez eljut, és feltölti a Remode rendszerébe, ezzel lehetővé téve az iratok központosítását, nyomon követve a lejárati dátumot, és értesítve az Ügyfelet az engedélyek megújítása kapcsán.

Az immigrációs szolgáltatások az alábbi elemeket tartalmazhatják:

Dokumentumok kérelmezése és hitelesíttetése

Remode Relocation Apostille image
Felülhitelesítés

Tudja, mi az apostille?
Ha egy külföldi állampolgár szeretne egy dokumentumot hitelesíteni, bizonyos esetekben a hatóságok kérhetik, hogy a dokumentumot nemzetközileg elfogadott hitelesítéssel lássák el. Ezt a hitelesítést apostille-nak nevezik. Az apostille-ra vonatkozó követelményeket a nemzetközi apostille-egyezmény szabályozza. Sok egyéb dokumentum mellett az oklevelek, házassági és születési anyakönyvi kivonatok esetében is szükség lehet apostille hitelesítésre. Nem minden dokumentumhoz szükséges apostille – Remode ellenőrzi, hogy szükség van-e apostille-ra a relokációs folyamathoz.

Rövid távú vízumok

A külföldiek számos országból beutazhatnak Magyarországra beutazási vízum nélkül, azonban bizonyos esetekben szükség van vízumra. Utazása előtt tájékozódhat a követelményekről az alábbi linken: https://konzinfo.mfa.gov.hu/, vagy kérje a Remode segítségét. Rövid távú vízum („C” vízum) szükséges abban az esetben, ha egy külföldi munkavállaló és a hozzá csatlakozó család tervezett magyarországi tartózkodása nem haladja meg a 90 napot. A Remode csapata szívesen segít Önnek egyszeri vagy többszöri beutazásra szóló üzleti vízum, turista vízum, schengeni vízum és nem hivatalos/hivatalos meghívólevél igénylésében is.

A Remode segíthet:
● a vízumkövetelmények tisztázásában a hatóságokkal
● a vízumkérelem elkészítésében,
● az Ügyfél vízumügyintézésekkel kapcsolatos összes kérdésének megválaszolásában

A vízummal kapcsolatos gondok kellemetlen következményekkel járhatnak a meghívó fél vagy a munkáltató számára, mivel előfordulhat, hogy valamilyen okból nem engedik be a külföldi kérelmezőt az országba. Problémát jelenthet még a tartózkodási idő túllépése, ilyenkor pénzbírságot vagy akár eltiltást is kiszabhatnak a hatóságok.

Munkaerőigény és Munkavállalási engedély rövid távú kirendelés kapcsán harmadik országbeli állampolgárok részére
90 napnál rövidebb magyarországi tartózkodás esetén munkavállalási engedélyre lehet szükség erre az időszakra. A Remode felméri az esetet, és segít a kapcsolódó folyamat lépéseiben.
Összevont munkavállalási és tartózkodási engedély

A Remode teljes csomagot kínál azon harmadik országok állampolgárainak, akik nem az EGT-régióból érkeznek. A munkavállaló külföldi bérszámfejtés esetén a külföldi (Magyarországon kívüli) cég bérjegyzékén marad, magyar bérszámfejtés esetén pedig a fogadó (Magyarországon belüli) cég bérjegyzékére kerül, és vagy a lakóhely szerinti ország magyar konzulátusán nyújtja be beutazási vízum/tartózkodási engedély kérelmét vagy Magyarországon, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon folyamodik tartózkodási engedélyért. A végleges tartózkodási engedély átvétele Magyarországon történik.Az eljárási idő alatt a külföldi munkavállaló nem dolgozhat Magyarországon, de munkavégzésen kívül más okból az országban tartózkodhat. A munkavégzést csak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság pozitív határozata, valamint az adó- és társadalombiztosítási igazolvány beszerzése után lehet megkezdeni. A folyamat ügyintézési ideje a teljes kérelem benyújtásától számítótt 3-4hónap állampolgárságtól függően.

Vállalaton belüli áthelyezési tartózkodási engedély hosszú távú kiküldetésre harmadik országbeli állampolgárok számára

A Remode teljes csomagot kínál azon harmadik országok állampolgárainak, akik nem az EGT-régióból érkeznek. A munkavállaló külföldi bérszámfejtés esetén a külföldi (Magyarországon kívüli) cég bérjegyzékén marad, magyar bérszámfejtés esetén pedig a fogadó (Magyarországon belüli) cég bérjegyzékére kerül, és vagy a lakóhely szerinti ország magyar konzulátusán nyújtja be beutazási vízum/tartózkodási engedély kérelmét vagy Magyarországon, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságon folyamodik tartózkodási engedélyért. A végleges tartózkodási engedély átvétele Magyarországon történik.Az eljárási idő alatt a külföldi munkavállaló nem dolgozhat Magyarországon, de munkavégzésen kívül más okból az országban tartózkodhat. A munkavégzést csak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság pozitív határozata, valamint az adó- és társadalombiztosítási igazolvány beszerzése után lehet megkezdeni. A folyamat ügyintézési ideje a teljes kérelem benyújtásától számítótt 3-4hónap állampolgárságtól függően.

A lejárati dátum nyomon követése és az engedélyek meghosszabbítása
A Remode csapata számontartja és időben jelzi az engedélyek lejáratát illetve értesítést küld a hosszabbítási folyamat megkezdésének ütemezéséről.
Társadalombiztosítási igazolvány szám és kártya igénylése
A Remode csapata számontartja és időben jelzi az engedélyek lejáratát illetve értesítést küld a hosszabbítási folyamat megkezdésének ütemezéséről.
Adószám és adókártya igénylése

A Remode megigényli az adóazonosító jel a munkavállaló nevében, és az adóazonosító számot néhány napon belül kiállítja az Adóhivatal (NAV). Az adókártya a Remode címére kerül postázásra adóazonosító szám kikérését követő 30napon belül.

Regisztrációs igazolás és lakcímkártya igénylése EGT-állampolgárok számára

Kik az EGT állampolgárok, és milyen esetben szükséges regisztráció részükre?
Az EGT-állampolgárok az Európai Unió tagállamainak állampolgárai – a magyar állampolgárok kivételével – és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes bármely állam állampolgárai (az Európai Unió, Svájc, Norvégia, Izland és Liechtenstein állampolgárai) .
Az EGT-állampolgárok legkésőbb a beutazástól számított kilencvenharmadik napon kötelesek bejelenteni lakóhelyüket az illetékes regionális igazgatóságnak, és ezzel egyidejűleg nyilvánosságra kell hozniuk személyes adataikat. Az EGT állampolgárok az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság eljárás megindítására szolgáló elektronikus platformján történő regisztrációkor elektronikusan nyújthatják be a regisztrációs igazolás iránti kérelmet. A Remode a bérszámfejtési adatok alapján segít a külföldinek. A megbízott külföldi bérszámfejtés esetén a székhely szerinti cég (Magyarországon kívüli), magyar bérszámfejtés esetén a fogadó cég bérjegyzékére kerül.

Letelepedési engedély igénylése

Nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 • akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított,
 • aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,
 • akivel szemben kizáró ok nem áll fenn,aki tartózkodási engedéllyel vagy ideiglenes letelepedési engedéllyel rendelkezik,
 • akinek letelepedése Magyarország érdekeivel összhangban áll és:
  • a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább három éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott;
  • a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy éve eltartott felmenőként családi életközösségben él magyar állampolgárral vagy bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral;
  • magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték;
  • magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve akinek felmenője magyar állampolgár vagy magyar állampolgár volt;
  • bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgár kiskorú gyermeke.

EK letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 • akinek Magyarország területén lakhatása és megélhetése biztosított,
 • aki az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja,
 • akivel szemben kizáró ok nem áll fenn,
 • aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább öt éven át jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, vagy
 • EU kék kártyával rendelkezik, és
 • a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább két évig jogszerűen és megszakítás nélkül Magyarország területén tartózkodott, é
 • legalább öt évig jogszerűen és megszakítás nélkül az Európai Unió tagállamainak területén tartózkodott.

A Remode csapata konzultáció keretein belül felméri, amennyiben az Ügyfél jogosult letelepedési engedély kérelmezésére.

Hivatalos fordítás
A Remode segítséget nyújt a lefordítandó dokumentumok OFFI-hoz (Magyar Fordító és Hitelesítő Iroda) történő benyújtásában és kézbesítésében, valamint a fordítások átvételében, miután felmérte, mely dokumentumokat kell hivatalosan lefordítani az áthelyezési folyamathoz. A fordítások 1/5/14 napos határidővel rendelhetők meg, a fordítás költsége a karakterszámtól és a dokumentumok nyelvétől, valamint a fordítási időszaktól függ.
Kiregisztrálás Magyarországról

Az ügyfeleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy Magyarország végleges elhagyásakor engedélyüket is vissza kell vonni, hogy elkerüljék a későbbi adózási bírságokat. A hatóságoknál a visszavonást a kérelmező nevében személyes jelenlét nélkül a Remode intézi. Amennyiben a jelentkező Magyarországon marad és munkáltatót vált, kérjen egyedi árajánlatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a munkaviszony/megbízás végét a munkaviszony/megbízás végét követő 5 napon belül be kell jelenteni a hatóságoknak.

Írjon nekünk!

Árajánlatkérés

Kérje személyre szabott ajánlatunkat